Onderzoekend tuinieren

| Recensie
Onderzoekend tuinieren

Met de handen in de aarde, zien hoe iets groeit, op tijd water geven en samenwerken in de buitenlucht. Tuinieren is een goede manier om kinderen bewust te maken van natuur, voedselproductie en het werk dat daarvoor nodig is. Maar natuuronderwijs is meer dan plantjes poten en onkruid wieden. In de lesmethode Onderzoekend tuinieren is tuinonderhoud dan ook niet het uiteindelijke doel, maar wordt de schooltuin gebruikt als uitgangspunt voor concrete leerervaringen op het gebied van natuur, wetenschap en techniek.

In dit lespakket voor groep 5/6 van Ingrid Natuurlijk! gaan leerlingen aan de slag met opdrachten rondom tuinieren, zoals het nemen van grondmonsters, het maken van een voedselweb en het verwerken van de oogst. Zelfs ons zonnestelsel passeert de revue. Iedere leerling kan zijn of haar bevindingen noteren in een compact en rijk geïllustreerd tuinboekje, handig in gebruik door diens stevigheid en aanwezigheid van een ringband.

Leerlingen kunnen in deze lesmethode veel zelf doen, met behulp van het uiterst informatieve boekje en de instructiekaarten over oogsten, snoeien en poten. Op deze kaarten staat bijvoorbeeld  dat je de rijen bij het zaaien minstens 15 centimeter uit elkaar moet zetten om er later met een schoffel goed tussendoor te kunnen. Verder zullen leerlingen veel plezier beleven aan de zoekkaarten met de meest voorkomende dieren en planten in een tuin. De A3-poster met daarop een tuinkalender geeft informatie over het moment waarop er gezaaid, gesnoeid of geoogst moet worden. Mooi, maar waarschijnlijk lastig om precies te volgen als de weersomstandigheden niet netjes gemiddeld zijn.

Ondanks de mooie tuinboekjes en instructiekaarten, wordt er ook van de docent wat verwacht. De hele leerlijn Onderzoekend tuinieren bestaat uit 23 lessen verdeeld over negen stappen. Het systeem van deze stappen is in eerste instantie niet de meest overzichtelijke, maar na het bestuderen van de leerkrachthandleiding kom je daar wel uit. Het meeste werk voor een docent zal bestaan uit het verzamelen en klaarzetten van alle spullen, bijvoorbeeld als alle leerlingen naambordjes of gieters gaan maken. Daarnaast moet je behoorlijk wat lestijd vrijmaken voor de complete leerlijn en als je als leerkracht niet overtuigd bent van je kennis op het gebied van groene vingers is het verstandig je daar even in te verdiepen.

Kort gezegd is het lespakket Onderzoekend tuinieren een bron van inspiratie voor leuke natuuropdrachten, maar vergt het wel een enthousiaste docent om het volledige programma te voltooien.

Een compleet startpakket van Onderzoekend tuinieren bestaat uit:
-    28 tuinboekjes
-    1 leerkrachtenhandleiding
-    1 tuinkalender (scheur- en watervast)
-    2 sets instructiekaarten (scheur- en watervast)
-    2 sets zoekkaarten (scheur- en watervast)
-    Zadenpakket voor 1 jaar tuinieren met 1 klas.
In volgende jaren kunnen zaden en tuinboekjes apart besteld worden.

Onderzoekend tuinieren
Ingrid Natuurlijk!
Ingrid Meijer Boltjes en Hendrina Geerken

Kosten totaal startpakket: 750 euro
www.onderzoekendtuinieren.nl
info@onderzoekendtuinieren.nl


Behoefte aan meer inspiratie?
Kijk op www.duurzameschool.nl voor meer groene en duurzame lessen.
Onderzoekend tuinieren is aanwezig op de informatiemarkt van het AMNEC Symposium Groene Schoolpleinen
(datum nog onbekend).

foto Martine Kalisvaart door
Martine Kalisvaart