Slakken fotograferen voor onderzoek

De klas uit
Slakken fotograferen voor onderzoek

Wist je dat slakken een goede weergave zijn van klimaatverandering? Het klimaat verandert en dat heeft effect op dieren en planten. Sinds 1950 is de gemiddelde jaartemperatuur in Nederland met 1,5 graden Celsius gestegen. Dieren en planten moeten zich daaraan aanpassen. Onderzoekers zijn benieuwd hoe slakken dat doen. En of ze wel snel genoeg zijn.

Tuinslak
De kleur van het huisje van de tuinslak bepaalt hoe goed de slak bestand is tegen hitte en droogte. Slakken met lichte huisje raken minder snel oververhit in de zon. Toch komen tuinslakken met allerlei kleuren huisjes voor. Zullen ze door klimaatverandering steeds lichter van kleur worden, om beter bestand te zijn tegen hitte?

Onderzoek
Die vraag willen onderzoekers graag beantwoorden. En daar hebben ze jouw hulp bij nodig. Met de SnailSnap-app kun je tuinslakken fotograferen. De gegevens uit de app helpen onderzoekers om in kaart te brengen waar welke slakken voorkomen, en of dat door de tijd heen verandert. In dit citizen science-project werken gewone mensen met wetenschappers van Naturalis en EIS Nederland.

Hoe doe je mee?
Met de SnailSnap-app kun je een foto maken van een tuinslak; de gps-locatie wordt daarbij automatisch verzonden. Op de SnailSnap-site staan uitgebreide instructies: waar je slakken kunt vinden bijvoorbeeld, en welke slakken meedoen met het onderzoek. Het project loopt van maart tot en met oktober, dus je hebt ruim de tijd om mee te doen. Jouw deelname is waardevol. Met jouw foto’s kunnen onderzoekers bepalen wat de effecten zijn van klimaatverandering en verstedelijking op de tuinslak.

foto Maartje Kouwen door
Maartje Kouwen